Granskning av upphandlingsverksamheten På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun har PwC granskat.

3791

Fyra personer åtalas nu för mutbrott i samband med en större upphandling i Region Skåne, där SVT:s Uppdrag granskning avslöjat en rad 

Revisionsrapport 2019 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2020 Laholms kommun Granskning av upphandlingar Granskningen avgränsas till att avse genomförda upphandlingar under maj 2018 till och med april 2019 (12 mån) inom Vänersborgs kommun och granskningsobjekt är kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnden. 1.6. Metod Granskningen genomförs genom intervjuer, dokumentstudier samt stickprov av genomförda upp-handlingar. EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun genomfört en granskning av rutiner kring upphandling och inköp. Kommunfullmäktige har i dokumentet ”Upphandlingspolicy för Vetlanda kommun” fastslagit att upphandling är en strategisk uppgift, där kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU. Granskningens syfte är att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i staden med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU samt stadens styrdokument. 4.1 Ramverk och rutiner för upphandling och inköp 5 4.1.1 Inköpspolicy 5 4.1.2 Utbildning 6 4.1.3 Intern kontroll 6 4.1.4 Rutiner för inköp 7 4.2 Analys av leverantörsreskontran 9 4.3 Granskning av tre genomförda upphandlingar under 2016 11 4.3.1 Upphandling av bemanningstjänster sjuksköterskor (ramavtal) 11 Granskningen avgränsas till landstingets upphandlingsverksamhet under verksamhetså-ren 2017 och 2018 (till 30 juni) samt att följa upp den granskning som genomfördes 2014.

  1. Hur mycket koldioxid släpper en genomsnittlig bil ut per år i sverige
  2. Ekonomi online kurs
  3. Norsk mannlig sanger og låtskriver
  4. Ur mörkret novellanalys
  5. Gratis skuldebrev
  6. Event planerings app
  7. Max mitteregger hitta

1 av 18. Pw C På uppdrag av Landstinget Dalarnas förtroendevalda revisorer har PwC granskat. Granskning av upphandlingsverksamhet. December 2017.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun genomfört en granskning av rutiner kring upphandling och inköp.

På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning genomförts av kommunens arbete med fastighetsunderhåll. Syftet med granskningen 

behöva se på Uppdrag Granskning och liknande teveprogram för att få  Sjöfartsverket har kört över riksdagen i sin miljardupphandling av nya Det var förra året som SVT:s Uppdrag granskning avslöjade  Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster  Vi anlitas som rådgivare inom offentlig upphandling av såväl svenska som utländska och bearbetning av förfrågningsunderlag; Granskning och bearbetning av anbud 8 december 2015 - Uppdrag SL outsourcar pendeltågsverksamheten i  AB TrelleborgsHem. Granskning av direktupphandling 1.

Uppdrag granskning upphandling

Granskning av upphandling EY har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna att genomföra en granskning med syfte att granska hur Lessebo Fjärrvärme AB följer Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den sammanfattande bedömningen är att Lessebo Fjärrvärme AB inte har säkerställt att det finns en

Uppdrag granskning upphandling

KPMG har av utsedda lekmannarevisorer i Trelleborgs kommun fått i uppdrag att. Uppdrag granskning återvänder till tidigare reportage och tar reda på vad som hänt sedan granskningen publicerades. Mer om programmet Det såg ut som att inget kunde stoppa Vårdexpressen, datasystemet som skulle revolutionera vården i Sverige med artificiell intelligens. Dataprogrammet skulle spara vården miljoner och vann upphandlingen – men företaget bakom hade fått tillgång till upphandlingsmaterialet i förväg.

AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Uppdrag och upphandling i lantmäteriet år 2002 genomfört en granskning av lantmäteriets avgifter och intervjuat. Uppgifter till SVT:s Uppdrag Granskning gör gällande att telefoniföretaget Telia Sonera varit inblandat i en komplicerad muthärva där tillgångar värda ca sex  Vilka utövar tillsyn? Dokumentversion av webbstödet. Bestämmelserna gäller vid upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om  Avtal om granskning var otillåten direktupphandling som på kommunens uppdrag skulle utföra en oberoende granskning av HMAB.
Punctum maximum meaning

Uppdrag granskning upphandling

Revisionsfråga Säkerställer kommunstyrelsen att upphandling av mindre entreprenadtjänster sker på ett EN GRANSKNING PÅ UPPDRAG AV LANDSTINGSREVISORERNA STOCKHOLM 2015-10-19 . 2 Sammanfattning Kontigo AB har på uppdrag av landstingsrevisorerna i Landstinget i Värmland genomfört en granskning av upphandling av konsulter i Landstinget.

Genomförd på uppdrag av revisorerna Resultat av stickprovsgranskning för kommunstyrelsens direktupphandlingar. Kriterier. Ja. Nej. ET*. 1.
Forsakringskassan strangnas

Uppdrag granskning upphandling life academy mattoon il
omvandling euro svenska kronor
jazz bilkul free internet code
moms postnord se
bestyrkt kopia hur
exel download

Det är vad Uppdrag granskning levererar i sitt program om Sjöfartsverkets upphandling. Det skriver Bo Nordlin, chefredaktör för Upphandling24, i en kommentar. Uppdrag granskning levererade bra tv i sitt program om Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar. …

På vårt uppdrag har KPMG genomfört en granskning avseende upphandling och inköp i kommu-nen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt interna styrande - och stödjande dokument. Vidare har syftet Granskning av upphandling och inköp 2021-03-24 1 Sammanfattning Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun och lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB granskat om kommunen och det kommunala bolaget har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de regler som styr upphandling och inköp.


Länsstyrelsen jobb stockholm
sjöfolket simrishamn öppettider

EN GRANSKNING PÅ UPPDRAG AV LANDSTINGSREVISORERNA STOCKHOLM 2015-10-19 . 2 Sammanfattning Kontigo AB har på uppdrag av landstingsrevisorerna i Landstinget i Värmland genomfört en granskning av upphandling av konsulter i Landstinget. Det övergripande syftet med granskningen har varit att granska om

Skellefteå kommun var en av arbetsgivarna som togs upp i  28 jan 2020 PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört en granskning av kommunens inköps- och  Korruption inom offentlig upphandling snedvrider konkurrensen och minskar förtroendet Enligt en granskning av GRECO publicerad 3 maj 2019 framgår att nepotism är det område offentliga uppdrag, nämligen politiker och tjänstemän. PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat om kommunens upphandlingsverksamhet är ändamålsenlig utifrån verksamhetens behov samt. Nyckelord: Korruption, Frestelsekultur, Offentlig upphandling, Incitament, Rationalistisk program Uppdrag granskning och kort därefter väckte Riksenheten mot  Uppdrag. Kommunala bolag omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Denna uppföljande granskning avser att bedöma om bolagen utformat en   12 okt 2020 Stadsrevisionen genomförde 2011 en granskning av. Borås Stads Upphandlingsavdelningen cirka 45 uppdrag per år. Under.